JAK TO FUNGUJE

  • Předaní případu

První kontakt ze strany klienta. Po popisu Vaši škodné události a předání podkladů k případu Vám poradíme jaké máte nároky na náhradu škody a jak postupovat při jejich uplatnění.

  • Posouzení případu

Druhá schůzka v advokátní kanceláři. Zajistíme Vám bezplatné právní zastoupení v advokátní kancelaři, která se specializuje na uplatnění náhrady škody.

Náklady právního zastoupení jsou součásti škody a máte nárok na jejich úhradu.

  • Řešení případu

V případě zájmu a souhlasu, podepíšeme plnou moc a smlouvu se stanovenými podmínkami spolupráce. Zahajíme vymáhaní finančních nároků. Nebude-li Vám škoda vyplacena v plné výši či v zákoné lhůtě, budeme Vás zastupovat v řízení před soudem. Zastoupení v soudním řízení je pro Vás bezplatné.

Náklady právního zastoupení jsou součásti škody a máte nárok na jejich úhradu.

  • Vymožení finančních nároků

Po vyplácení všech finančních nároků z náhrady škody, Vás teprve požádame o úhradu smluvní odměny. Stejně tak i náhrady advokátovi za právní zastoupení, které jsou součástí náhrady škody.