DOPRAVNÍ NEHODA

Dopravní nehoda

DEFINICE DOPRAVNÍ NEHODY (dle § 47 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu)

"Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu."

Pozemní komunikací je i účelová komunikace, například u čerpací stanice. Účelové komunikace však nejsou přesně definované ani evidované a proto může být působnost zákona sporná. Dopravní nehodou není srážka, při které nedojde ke hmotné škodě ani ke zranění.

Definující podmínkou je účast vozidla v pohybu. Za vozidlo se nepovažuje například jezdec na zvířeti, osoba vedoucí nebo ženoucí zvířata, chodec nebo útvar chodců, lyžař nebo jezdec na kolečkových bruslích nebo skateboardu. Za chodce jsou považovány i osoby s úzkým ručním vozíkem nebo s dětským kočkárkem, osoby na vozíku pro invalidy nebo pěšky vedoucí jízdní kolo nebo motocykl. Vozidlem je i jízdní kolo nebo koloběžka, potahové vozidlo, ruční vozík od šířky 60 cm, tramvaj, pojizdný pracovní stroj, sněžná rolba nebo sněžný skůtr. Dopravní nehodou je tedy například pád cyklisty, dojde-li k sebemenšímu zranění nebo hmotné škodě, ale nikoliv například srážka jezdce na koni s chodcem nebo náraz lyžaře do stojícího automobilu. Dopravní nehodou může být i zranění přepravované osoby vlivem jízdy vozidla, avšak dopravní nehodou není zranění při nastupování do stojícího vozidla nebo vystupování z něj.

  • odškodnění bolesti (tzv. bolestné),
  • náhrada škody za náklady účelově vynaložené k léčbě,
  • odškodnění za ztížení společenského uplatnění,
  • náhrada za ztáty způsobené ušlým ziskem (výdělkem) po dobu pracovní neschopnosti, ale i po této době,
  • náhrada za ztrátu na důchodu,
  • náhrada nákladů na pohřeb (včetně věcí souvisejících),
  • náhrada nákladů na výživu pozůstalým, či imateriální újmy,
  • výpomoc v domácnosti

Zadaní Vašeho případu