CENÍK

Zdarma

 • Poradenství o základních nárocích a postupech

 • Konzultace při uplatňování nároků na náhradu škody v konkrétním případě.

 • Doporučení postupu při uplatňování nároků na náhradu škody.

 • Doporučení specializovaného advokáta, který převezme vaše právní zastoupení a vymůže náhradu škody.

Smluvní odměna (zpravidla 15 - 25%)

 • Převzetí právního zastoupení specializovaným advokátem.

 • Vyčíslení, doložení a vymáhání vašich nároků na náhradu škody.

 • Zastupování při veškeré komunikaci se zaměstnavatelem a pojišťovnou.

 • Sepsání a podání žaloby.

 • Zastupování před soudy v občanskoprávním i trestním řízení.

 • Zastupování ve věcech pracovněprávního vztahu.

 • Ostatní úkony z právního zastoupení vyplývající.

Svěřením vymáhání Vaší škody ušetříte spoustu času a nervů v boji se zaměstnavatelem a pojišťovnou, i po zaplacení smluvní odměny Vám zůstane více peněz, než když si budete škodu vymáhat sami. Díky našim zkušenostem a specializaci, dokážeme vymáhat také nároky, o nichž jste neměli ani tušení.