CENÍK

Zdarma

  • Poradenství o základních nárocích a postupech

  • Konzultace při uplatňování nároků na náhradu škody v konkrétním případě.

  • Doporučení postupu při uplatňování nároků na náhradu škody.

  • Doporučení specializovaného advokáta, který převezme vaše právní zastoupení a vymůže náhradu škody.

Smluvní odměna (zpravidla 15 - 25%)

  • Převzetí právního zastoupení specializovaným advokátem.

  • Vyčíslení, doložení a vymáhání vašich nároků na náhradu škody.

  • Zastupování při veškeré komunikaci se zaměstnavatelem a pojišťovnou.

  • Sepsání a podání žaloby.

  • Zastupování před soudy v občanskoprávním i trestním řízení.

  • Zastupování ve věcech pracovněprávního vztahu.

  • Ostatní úkony z právního zastoupení vyplývající.

Svěřením vymáhání Vaší škody ušetříte spoustu času a nervů v boji se zaměstnavatelem a pojišťovnou, i po zaplacení smluvní odměny Vám zůstane více peněz, než když si budete škodu vymáhat sami. Díky našim zkušenostem a specializaci, dokážeme vymáhat také nároky, o nichž jste neměli ani tušení.